Verhuurders, energielabel en Energie-Index

Woningcorporaties en andere verhuurders zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete van 170 euro voor natuurlijke personen of 340 euro voor rechtspersonen.

De verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kiezen naar verwachting voor de Energie-Index. Deze is nodig voor het bepalen van de maximale huur van de woning via het woningwaarderingsstelsel.

Uitzondering op verplichting energielabel: kamerverhuur

Het is energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers. Dus ook niet voor studentenkamers.

Een Energie-Index aanvragen

Voor het krijgen van Energie-Index schakelt de verhuurder een erkende energieadviseur in. Een energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een definitief energielabel dat de verhuurder kan gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen.

Meerdere woningen tegelijkertijd

Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index. Een energieadviseur kan hier meer over vertellen.

Twee Energie-Indexen

De Energie-Index komt tot stand op basis van gebouwgebonden maatregelen en gebiedsgerichte maatregelen. Maar omdat gebiedsmaatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder, is er voor gekozen om deze niet mee te wegen in de waardering van de woning. Daarom is er voor het woningwaarderingsstelsel een tweede Energie-Index bepaald waarin de gebiedsmaatregelen niet zijn meegenomen.

Een energielabel aanvragen

Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze kunnen in plaats van een uitgebreide woningopname kiezen voor een vereenvoudigd energielabel.

Voor het aanvragen van het definitieve energielabel kan de verhuurder als eigenaar van een woning met DigiD of eHerkenning inloggen, de woninggegevens aanpassen aan de hand van maximaal 10 vragen en waar nodig digitaal bewijs aanleveren. Een erkend deskundige zal de gegevens op afstand controleren. Na registratie ontvangt de eigenaar of diens gemachtigde die als verhuurder optreedt, automatisch het definitief energielabel. Dit label bestaat alleen nog uit een letter (van A, de zuinigste woningklasse, tot en met G). Het nieuwe definitieve energielabel kost naar verwachting een paar euro tot enkele tientjes.

Energieprestatie en huurpunten

De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Particuliere verhuurders en woningverbetering

Particuliere verhuurders die aan de slag willen met het verduurzamen van hun woningen vinden hierover informatie op www.samenenergiebesparen.nl.