Veelgestelde vragen

Heb je een algemene vraag over het energielabel voor woningen? Of vragen over de digitale aanvraag en uitzonderingen? Op de volgende pagina's vind je veelgestelde vragen met een kort en bondig antwoord.

Informatie over storingen bij de digitale aanvraag van een definitief energielabel via www.energielabelvoorwoningen.nl vind je hier.

Algemeen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over energielabel woningen.

In januari en februari van 2015 heeft de overheid je een voorlopig energielabel opgestuurd. Dit voorlopige energielabel geeft je een eerste beeld van de energieprestatie van je woning. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Tevens is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

Misschien heb je inmiddels energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. Deze maatregelen zijn bij de overheid niet bekend. De woning verdient dan een beter energielabel dan geschat. Je kunt dit aangeven via www.energielabelvoorwoningen.nl. Met behulp van DigiD kun je in de webtool de tien belangrijkste energetische woningkenmerken van je woning – zoals type glas of de aanwezigheid van zonnepanelen – aanpassen. Je moet daarvoor, indien nodig, bewijsstukken digitaal aanleveren, zoals een foto of factuur. Een erkend deskundige controleert op afstand de aangeleverde bewijsstukken. Na akkoord van de erkend deskundige ontvang je het definitieve energielabel. Je hebt geen definitief energielabel nodig als je géén verkoop- of verhuurplannen heeft.

Je kunt je energielabel opzoeken op Zoek je energielabel. Bij het resultaat staat meteen vermeld of het een voorlopig of een definitief energielabel is.

Op deze site vind je uiteindelijk ook het definitieve label, zodra het geregistreerd is.

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, je hebt een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet je met je DigiD inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet je een aantal vragen beantwoorden en indien nodig je woninggegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer je in je woning energiebesparende maatregelen hebt getroffen (na oplevering van de woning). Ook dien je bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in je woning. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas na de goedkeuring van de erkend deskundige wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is nodig bij verkoop of verhuur van je woning.

Als je bij oplevering geen definitief energielabel hebt, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat je kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als je dat niet doet, moet je de dwangsom voldoen. De dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt 170 voor natuurlijke personen en 340 euro voor rechtspersonen.

Met aanvullende vragen over handhaving en boete kun je contact opnemen met de ILT: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00.

De letters A tot en met G geven de mate van energiezuinigheid van je woning aan. Zo kun je snel zien hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. Heb je een woning met de klasse A (groen) dan heb je een zeer zuinige woning. Klasse G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wil je je woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeterjehuis.nl voor de mogelijkheden in jouw situatie.

Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt je woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als je al verbouwplannen hebt, loont het om energiebesparende maatregelen te nemen.

Ja, het is mogelijk dat het voorlopige energielabel negatief en positief afwijkt van het definitieve energielabel. Dat komt omdat het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens, zoals het bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte.

Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn genomen. Het kan zijn dat bepaalde energiebesparende maatregelen wel in je voorlopig energielabel zijn meegenomen, maar in werkelijkheid niet zijn doorgevoerd. Hierdoor kan je definitieve energielabel slechter zijn dan je voorlopige energielabel.

Ben je van mening dat de erkend deskundige je bewijsstukken niet juist heeft beoordeeld of gecontroleerd? Probeer je klacht eerst met de erkend deskundige zelf op te lossen. Je vindt de naam van de erkend deskundige terug op de overzichtspagina onder de knop ‘Energielabel bekijken’ op de overzichtspagina van de applicatie. Ook staat de naam genoemd in de mail die je hebt ontvangen na het versturen van de energielabel aanvraag. Levert het gesprek met de deskundige niets op? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Let er wel op dat hieraan kosten (27,50 euro) zijn verbonden.

Meer informatie vind je op de site van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Heb je een klacht over je voorlopige of definitieve energielabel of de procedure neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel. Er zitten op ma t/m do 8.00-20.00 uur en vr 8.00-17.00 uur medewerkers klaar om je vragen te beantwoorden. De helpdesk is per mail bereikbaar via helpdesk@energielabel.nl of telefonisch via 0800-0808.

Energiebesparende maatregelen voor je woning kan je op verschillende manieren financieren.

 • Je kunt maatregelen financieren met je eigen spaargeld.
 • Je kunt een lening afsluiten via het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Op energiebespaarlening.nl staat informatie over de energiebespaarlening, waarmee je tegen een aantrekkelijke rente energiebesparende investeringen in of aan je huis kan financieren. Het NEF wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en ASN Bank. Bekijk goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.
 • Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl of de website van je gemeente.
 • Je kunt energiebesparing ook meefinancieren in je hypotheek. Vraag je hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.
 • Woningeigenaren kunnen ook een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie. Beoordeel goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.

Hoe snel je het definitieve energielabel ontvangt na het digitaal versturen van de woninggegevens en bewijslast, hangt af van de reactietijd van de erkend deskundige en de vraag of alle informatie compleet is.

Als je de aanvraag voor een definitief label doet op www.energielabelvoorwoningen.nl krijg je een overzicht van erkend deskundigen met hun prijs en gemiddelde reactietijd te zien.

Een afschrift (pdf-bestand) van het definitief energielabel krijg je direct nadat de aanvraag is goedgekeurd via de mail van overheidsdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dan kun je je definitieve label ook via www.energielabelvoorwoningen.nl aanvragen. Dit kan door de volgende stappen op de site te doorlopen (let op: houd de kopie van het testament of verklaring van erfrecht bij de hand):

 1. Log in met je DigiD.
 2. Klik op de knop ‘Woning zoeken’ onderaan de pagina.
 3. Vul in het nieuwe scherm een aantal gegevens in: je e-mailadres en de postcode en het huisnummer van de woning waarom het gaat
 4. Klik op de knop ‘Zoeken’, selecteer de betreffende woning uit de lijst en klik deze aan, zodat deze donker kleurt.
 5. Kies voor ‘Ik ben de huidige eigenaar of erfgenaam van de woning’ (A) als je de woning (nog) niet hebt verkocht, en voor ‘Ik heb als erfgenaam de woning reeds verkocht’ (B) als je de woning al hebt verkocht. Zie je onder ‘Geüpload’ de juiste bestanden staan? Zet dan rechtsonder een vink dat je alles naar waarheid hebt ingevuld en klik op de knop ‘Versturen’.
 6. 5.6. Vervolgens kun je de kopie van het testament of verklaring van erfrecht van je woning uploaden. Alleen zo kan er een koppeling gemaakt worden tussen jou en je woning. Het uploaden doe je door op de knop ‘Kies bestand’ te klikken en het benodigde bestand te kiezen. Let op de maximale grootte van het document dat je in een keer kunt uploaden. Splits het document zo nodig op in meerdere delen. Je kunt maximaal drie documenten uploaden.
 7. Zie je onder ‘Geüpload’ de juiste bestanden staan? Zet dan rechtsonder een vink dat je alles naar waarheid hebt ingevuld en klik op de knop ‘Versturen’.
 8. Per mail krijg je een bevestiging van je aanvraag om je woning te koppelen.
 9. Binnen enkele werkdagen (maximaal 5) ontvang je een mail met de melding dat je aanvraag is goedgekeurd of niet.
 10. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan kun je met je DigiD via www.energielabelvoorwoningen.nl inloggen en je definitieve label aanvragen
 11. Is de aanvraag helaas afgekeurd? In de mail staat waarom niet aan je verzoek kon worden voldaan. Het kan zijn dat er iets niet in orde is met de bijgevoegde bijlage(n). Je kunt opnieuw een aanvraag voor de koppeling indienen.

Heb je nog vragen? Bel of mail de Helpdesk Energielabel via 0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl.

Dit kan, maar alleen voor uitzonderingsgevallen, zoals:

 • Als je in het buitenland woont en je je huis in Nederland wilt verkopen/verhuren;
 • Je geen BSN-nummer of DigiD hebt.
 • Je niet in staat bent om een computer te bedienen.

Er wordt per aanvraag slechts één set toegezonden. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 10 weken nadat de aanvraag volledig is ontvangen. Let er dus voor het versturen op dat:

 • Het formulier zorgvuldig en volledig is ingevuld;
 • Alle benodigde documenten (waaronder alle gevraagde bewijsstukken) erbij zitten;
 • Je het bijgevoegde machtigingsformulier ondertekent en meestuurt. Dit machtigingsformulier is nodig om een erkend deskundige te kunnen selecteren.

Dat kan door deze op te vragen bij de helpdesk (0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl). De benodigde papieren worden dan opgestuurd (ook naar het buitenland).

Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kun je de tool www.verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal raadplegen. Hier krijg je specifiek voor je situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor je woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kun je ontdekken welke maatregelen voor je woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het je oplevert aan lagere energiekosten.

De gegevens zijn in twee stappen samengevoegd:

1. De gegevens van de woning (bouwjaar en woonoppervlak) komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG wordt gevuld door de gemeente en beheerd door het Kadaster. Wijzigingen in de BAG zijn pas 6 weken tot 3 maanden later zichtbaar op de website van het energielabel. 

De gegevens over je type woning komen uit de WOZ-registratie.

2. in de Basisregistratie Kadaster (BRK of gewoonweg ‘Kadaster’) is vervolgens de eigenaar van de woning gezocht. Bij het Kadaster worden notariële akten ingeschreven in de Openbare Registers. Op basis daarvan wordt de Basisregistratie Kadaster bijgehouden. 

 

Nee, deze woningen krijgen geen apart label. Energieleverende gebouwen vallen in de hoogste A-klasse van het label.

Het voorlopig energielabel is slechts een inschatting gebaseerd op de gemiddelde isolatiegraad van woningen op basis van bouwjaar en woningtype. Je kunt je voorlopig energielabel eenvoudig omzetten naar een definitief energielabel op op www.energielabelvoorwoningen.nl. Geef hier de door jou genomen energiebesparingsmaatregelen op en krijg zo een definitief energielabel voor je huis.

Let wel: een definitief label is alleen nodig als je je huis gaat verkopen of opnieuw verhuren. Als je hiertoe geen plannen heeft, hoef je je geen zorgen te maken over een in jouw ogen onjuist voorlopig energielabel.

Bezwaar maken tegen je voorlopig energielabel is onmogelijk om een juridische reden: burgers kunnen alleen bezwaar maken tegen een besluit van de overheid en het voorlopig energielabel is formeel gezien geen besluit.

Ja, het voorlopig energielabel is openbaar en voor iedereen opvraagbaar. Kijk op Zoek je energielabel.

 

Ja, het energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid en energieprestatie van de woning. De koper kan op die manier verschillende woningen met elkaar vergelijken.

De kenmerken van je huis zijn niet openbaar, het is dus voor derden niet zichtbaar op welke kenmerken je label is gebaseerd.

Dit zijn de administratiekosten en de tijd die de erkend deskundige gemiddeld nodig heeft om je aanvraag te kunnen beoordelen. Het bedrag verschilt per erkend deskundige, van onder de tien euro tot enkele tientjes.

Als je in 2015 een definitief energielabel hebt aangevraagd en na de vaststelling hiervan nieuwe energiebesparende maatregelen hebt getroffen en je huis is nog in de verkoop, dan kan het zinvol zijn om een nieuw label aan te vragen. Kijk vooraf dan wel op www.verbeterjehuis.nl  om te zien of de energiebesparende maatregel ook kan leiden tot een hoger label. Het label op VerbeterUwHuis is overigens wel een indicatie van het energielabel en kan dus iets verschillen van het definitieve label.

Je kunt een nieuwe aanvraag starten door met uw DigiD in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De aanvraag wijst zich vanzelf, let er wel op dat je opnieuw kosten moet maken voor je opdracht aan een erkend deskundige.

Het is mogelijk om een definitief energielabel opnieuw aan te vragen.

Kijk vooraf dan wel op www.verbeterjehuis.nl om te zien of de juiste informatie ook kan leiden tot een hoger label. Als je bijvoorbeeld dubbel glas hebt ingevuld terwijl je HR glas hebt, dan is de energiewinst tussen deze maatregelen te klein om tot een hoger label te leiden. Het label op VerbeterUwHuis is overigens wel een indicatie van het energielabel en kan dus iets verschillen van het definitieve label.

Je kunt een nieuwe aanvraag starten door met uw DigiD in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. De aanvraag wijst zich vanzelf, let er wel op dat je opnieuw kosten moet maken voor je opdracht aan een erkend deskundige.

Digitale aanvraag

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de digitale aanvraag van een definitief energielabel op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Als het je niet lukt in te loggen met je DigiD kan dat een aantal oorzaken hebben:

 • Je gebruikt niet de juiste gebruikersnaam of wachtwoord. Controleer of je de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
 • Je DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals.
 • Je hebt je DigiD niet geactiveerd. Activeer eerst je DigiD met de activeringscode die je per brief heeft ontvangen.
 • Je DigiD is verlopen omdat deze drie jaar niet is gebruikt. Vraag dan opnieuw je DigiD aan.
 • Je weet je wachtwoord/gebruikersnaam niet meer. Je kunt dan opnieuw een DigiD aanvragen.
  Nieuwe DigiD aanvragen, kan via: digid.nl/aanvragen 
  Nieuw wachtwoord van DigiD via: digid.nl/vraag-en-antwoord/wachtwoord-vergeten/

Ja, jullie kunnen allebei inloggen en een definitief energielabel aanvragen. 

Het afgeven van je DigiD code wordt sterk afgeraden. Via je DigiD-code zijn ook bijvoorbeeld je belastinggegevens in te zien en je wilt waarschijnlijk niet dat je makelaar daar ook bij kan komen.

Het is wel mogelijk om je makelaar of iemand anders te machtigen om de aanvraag voor je te doen. Lees in het stappenplan hoe je dit kunt doen. 

De meest voorkomende oorzaak is dat je partner in het BRK als meest rechthebbende geregistreerd staat. Bij een gelijke eigendomsverdeling is dit doorgaans de oudste eigenaar. Alleen diegene kan het energielabel definitief maken. 

Andere mogelijke oorzaken zijn:
•    Omdat je als buitenlander niet in het BRP geregistreerd staat kunnen BAG en BRK niet aan elkaar worden gekoppeld.
•    Als in het BRP geen Burger Service Nummer (BSN) van je bekend is, kan geen koppeling tussen jou en de woning worden gemaakt. 
•    Het adres van een nieuwbouwwoning is soms nog niet bekend in het BRK. 
•    Bij nieuwbouwwoningen: al bij het verlenen van de bouwvergunning voert de gemeente een nieuw adres in in de BAG. Deze gegevens komen met één à twee maanden vertraging terecht op www.energielabelvoorwoningen.nl


Ondanks dat je deze melding krijgt, kun je wel via www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief energielabel aanvragen. Hiervoor moet eerst je woning gekoppeld worden aan jou. Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen (let op: houd hiervoor een kopie, scan of foto van je akte van levering, hypotheekakte, kadastraal bericht, verklaring van erfrecht, testament, of akte van kwijting bij de hand).

 1. Klik op de knop ‘Woning zoeken’ onderaan de pagina.
 2. Vul in het nieuwe scherm een aantal gegevens in: je e-mailadres en de postcode en het huisnummer van de woning waarom het gaat
 3. Klik op de knop ‘Zoeken’, selecteer de betreffende woning uit de lijst en klik deze aan, zodat deze donker kleurt.
 4. Vervolgens kun je het eigendomsbewijs van je woning uploaden. Alleen zo kan er een koppeling gemaakt worden tussen jou en je woning. Het uploaden doe je door op de knop ‘Kies bestand’ te klikken en het benodigde bestand te kiezen.
 5. Zie je onder ‘Geüpload’ de juiste bestanden staan? Zet dan rechtsonder een vink dat je alles naar waarheid hebt ingevuld en klik op de knop ‘Versturen’.
 6. Je logt vervolgens uit van de site. Per mail krijg je een bevestiging van je aanvraag om je woning te koppelen.
 7. Binnen 5 tot 7 werkdagen ontvang je een mail met de melding dat je woning wel of niet juist is gekoppeld.
 8. Is de koppeling gelukt? Dan kun je via www.energielabelvoorwoningen.nl inloggen en je definitieve label aanvragen.
 9. Is de koppeling helaas niet gelukt? In de mail staat waarom je verzoek is afgekeurd. Het kan zijn dat er iets niet in orde is met de bijgevoegde bijlage(n). Je kunt opnieuw je aanvraag voor de koppeling indienen.

Heb je nog vragen? Bel of mail de Helpdesk Energielabel via 0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl

Geaccepteerde bewijsstukken voor het koppelen van de woning zijn:

 • • Akte van levering
  • Hypotheek akte
  • Kadastraal bericht
  • Verklaring van erfrecht/executele of verklaring zuivere aanvaarding
  • Testament (hoeft niet recent te zijn)
  • Akte van kwijting (hoeft niet recent te zijn)
  • Akte van verdeling
  • Nota van afrekening (afkomstig van notaris na koop en overdracht woning
  • WOZ/Waterschapsbelasting
  • Gerechtelijke beschikking bewindvoering/curatele
  • Notariële volmacht
  • Akte van overlijden

  Let op: alleen volledige en ondertekende documenten worden geaccepteerd

Niet of slechts in combinatie geaccepteerde bewijsstukken zijn:

 • Koopovereenkomst
  De koopovereenkomst is op zichzelf geen bewijs van eigendom. De verkoper hoeft geen eigenaar te zijn om een koopovereenkomst te sluiten, en de koper is enkel met het ondertekenen van een koopovereenkomst nog geen eigenaar. Koper wordt pas eigenaar door een ondertekende akte van levering. Een als bewijsstuk bijgevoegde koopovereenkomst dient dus vergezeld te gaan van een aanvullend, geldig bewijsstuk.
 • Akte van economische eigendom
  Deze akte lijkt op de standaard akte van levering waarin eigendom wordt overgedragen, maar ziet anders dan die standaardakte niet op de levering van het juridische eigendom. De economische eigenaar verkrijgt veel rechten op de woning, maar de verkoper van het economische eigendom blijft juridisch gezien de eigenaar. De verkoper blijft dus labelplichtig, ondanks het feit dat hij/zij over de woning weinig meer te zeggen heeft.
 • Overige niet geaccepteerde documenten
  Conceptaktes, rekeningafschriften en/of betalingsbewijzen, huurcontract, informatiefolder makelaar, veilingvoorwaarden, taxatierapport, onleesbare documenten 

Het bouwjaar en woonoppervlak komen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  De meest recente gegevens van je woning vind je via bagviewer.kadaster.nl.

Je kunt deze gegevens zelf wijzigen als je een definitief label aan gaat vragen. 

Met de bewijsstukken kan de erkend deskundige beoordelen of je aangeleverde gegevens kloppen. Hierdoor is de erkend deskundige in staat de gegevens goed te keuren, zodat je een definitief energielabel krijgt.

Nee. De online tool geeft aan voor welke woongegevens je bewijs dient aan te leveren. Over het algemeen zal gelden dat voor oudere woningen meer bewijsstukken (in de vorm van facturen of foto’s) zullen worden gevraagd dan voor nieuwere woningen. Als de kenmerken van de woning onveranderd zijn ten opzichte van het moment van oplevering van de woning, hoeft er vaak geen bewijs te worden geleverd.

In geval van isolatie kan het zijn dat je dit niet goed kunt bewijzen, bijvoorbeeld omdat je er niet meer bij kunt. Je kunt dan klikken op de roodomlijnde knop 'ik kan dit niet bewijzen'. Als je daarop klikt, kun je in een toelichting uitleggen waarom je in dit specifieke geval geen bewijsmateriaal kunt aanleveren.

Per woningkenmerk (maatregel) kun je drie bestanden uploaden.

Als op de foto de energiebesparende maatregel goed te zien is, bijvoorbeeld aan materiaalsoort of typeaanduiding is dat vaak voldoende. De erkend deskundige bekijkt vervolgens je foto’s en bepaalt of deze voldoende zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan neemt hij of zij contact met je op.

Als het formaat dusdanig afwijkt en niet wordt ondersteund in de tool zul je zelf het formaat moeten wijzigen of een nieuwe foto moeten maken. De tool ondersteunt de meest voorkomende formaten, zoals gif, png, jpg en pdf (geen worddocs).

Met de verkenner-optie kun je in je computer zoeken in de mappen, waar je bestanden gebleven zijn. Vaak moet je dan linksonder op start gaan staan en dan de linkerknop op de muis indrukken. Ook kun je opnieuw het betreffende apparaat aansluiten en dan goed kijken op welke plek de bestanden worden neergezet. Soms is dat bij “downloads’, soms bij ‘mijn afbeeldingen”.

Nee, dat hoeft niet. Als je een aankoop- of installatiefactuur van je zonnepanelen heeft, is dat voldoende. Heb je dat niet, dan kun je proberen een foto te maken van je zonnepanelen, bijvoorbeeld vanaf de grond of vanuit het zolderraam.

Je dient de mate van isolatie op te geven die geldt voor meer dan de helft van je woning. Stel: je aanbouw met dubbel glas is 30 procent van de totale oppervlakte van je huis en je huis heeft verder enkel glas, dan moet je ‘enkel glas’ invullen.

Als je in het bezit bent van de verkoopbrochure kun je in één keer alle kenmerken bewijzen. 

De verkoopbrochure van je woning is alleen geldig als bewijsmateriaal als:

 • deze is opgesteld en ondertekend door een makelaar die al dan niet is aangesloten bij een van de branche­organisaties: NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro;
 • en er een overzichtspagina is bijgevoegd waarop alle woningkenmerken zijn opgenomen.

Vraag je makelaar voor meer informatie.

 

Vanaf een mobieltje kun je vaak je foto’s naar je eigen mailadres sturen. Bij het inloggen op je computer kun je de bestanden dan in je mailbox vinden. Je kunt ook met een kabeltje verbinding maken tussen je camera en je computer. Op je computer staat ondersteunende software om de bestanden van camera naar computer te transporteren.

Als je geen scanner hebt, kun je ook een foto nemen van een factuur en deze foto uploaden. Ook is het vaak mogelijk om in een plaatselijke boekwinkel of postkantoor een scan te laten maken en deze naar jezelf te mailen.

De erkend deskundigen zijn vaak professionals die al werkzaam zijn binnen dit vakgebied, zoals energieadviseurs, makelaars en bouwtechnici. Zij zijn opgeleid om te bepalen of de aangeleverde gegevens van de woningeigenaar correct zijn. Deze deskundigen bepalen elk hun eigen tarief voor het controleren van de gegevens. Je kiest zelf een erkend deskundige, en dus het tarief voor het controleren en registreren van een energielabel. Een lijst van erkend deskundigen kun je vinden in de online tool waar je ook je aanvraag doet (www.energielabelvoorwoningen.nl).

Bij de formulieren van de schriftelijke route zit ook een machtigingsformulier waarop je kunt aangeven op basis van welke criteria de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een erkend deskundige voor je mag selecteren.

Ja, dit kun je zien in de webtool. Als je inlogt op www.energielabelvoorwoningen.nl kun je op de overzichtspagina de door jou gekozen deskundige terugvinden. Indien de erkend deskundige je aanvraag afkeurt, krijg je hiervan vanzelf bericht via de webtool.

Ook staat in de mail die je hebt ontvangen na het versturen van de energielabel aanvraag, de naam en contactgegevens van de erkend deskundige die je hebt geselecteerd.

Het is mogelijk om in de tool na een eventuele afkeuring een andere erkend deskundige te selecteren. Indien je een nieuwe deskundige kiest, zul je de aanvraag opnieuw moeten betalen. Ook is het via de tool niet mogelijk eerdere betalingen ongedaan te maken.

De gegevens van de aanvraag zijn alleen in te zien door de erkend deskundige die jezelf hebt uitgekozen om je gegevens te beoordelen. Andere mensen of niet-bevoegde instanties krijgen je gegevens niet te zien.

Ja je krijgt een pdf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je ontvangt een melding als de erkend deskundige je gegevens heeft goedgekeurd. Je definitieve energielabel wordt na registratie ook vermeld op www.zoekjeenergielabel.nl.

Het is ook mogelijk om zelf je pdf te downloaden op www.energielabelvoorwoningen.nl

Je kunt dan inloggen met je E-herkenning. Je volgt vervolgens dezelfde procedure om een energielabel aan te vragen.

Als je met DigiD of E-herkenning inlogt in de tool zie je daar een overzicht van al je woningen en de voorlopige of reeds geregistreerde energielabels. Je dient wel per woning het voorlopige label definitief te maken. Dit kan niet in één keer.
Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk dat je op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk kan laten voorzien van een Energie-Index. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk dat je op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk kan laten voorzien van een Energie-Index. Lees hier meer over deze mogelijkheid.

Let op: Je kunt het definitieve label alleen schriftelijk aanvragen als je in het buitenland woont of geen DigiD of BSN-nummer heeft. Bij de melding ‘Er is geen woning gevonden’ of als je erfgenaam bent, kun je gewoon via www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief label verkrijgen.

Als je toch de schriftelijke aanvraag doet, moet je aantonen dat je als ondertekenaar van de aanvraag eigenaar van de woning bent. Daarvoor moet je meesturen:
•    Een kopie van de koopakte, van een uittreksel van koopakte of van een uittreksel van de eigendomsakte uit het kadaster.
•    Als gevolmachtigde: een kopie van de volmacht met naam en handtekening van de eigenaar en bewijs van eigendom.

Let op: om de erkend deskundige te kunnen selecteren, hebben we van je een machtiging nodig. Het machtigingsformulier zit bij de schriftelijke aanvraag. Als je deze ondertekent en terugstuurt, kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen.

NB - ook bij nieuwbouw moet je een document meesturen waaruit blijkt dat je de eigenaar bent, bijvoorbeeld een bouwvergunning.

Uitzonderingen

Hieronder vind je vragen over uitzonderingen op de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning een energielabel te overleggen.

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Ze hebben wel een voorlopig energielabel gekregen, maar je bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als je de woning verkoopt of verhuurt.

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers.

Ja, in alle gevallen van nieuwe verhuur voor langer dan 4 maanden is een energielabel verplicht. Als je je woning gaat onderverhuren is je huiseigenaar verantwoordelijk voor het verkrijgen en beschikbaar stellen van een definitief energielabel. Een eventuele boete is ook voor de woningeigenaar. Als onderverhuurder moet je je huisbaas op de hoogte stellen van de onderverhuur.

Het energielabel geldt niet als:

1. Je je huis minder dan vier maanden per jaar gaat verhuren;

2. Je huis bij tijdelijke verhuur een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.

Als je je huis dus tijdelijk verhuurt in de vakantie zal over het algemeen aan beide bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en dus is het energielabel niet verplicht.

Een energielabel is verplicht voor recreatiewoningen, maar er staan in de regelgeving enkele uitzonderingen beschreven: 

1. Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor ‘alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2' (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld). 

2. Er is geen energielabel nodig voor ‘residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren’.

 

Nee. Caravans staan niet ingeschreven in het kadaster als woning, dus vallen er sowieso buiten.

Ja, het label is verplicht voor (nieuwe verhuur van) woningen die op basis van de leegstandswet verhuurd worden (onder de liberalisatiegrens) en op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Ja. Ook voor woonwagens en woonboten geldt de labelplicht.

De methodiek in de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl is nog niet geschikt voor het aanvragen van een definitief energielabel voor woonboten/woonwagens. Dit wordt momenteel door een werkgroep van BZK/RVO.nl verder onderzocht. Er wordt gewerkt aan een oplossing. De handhaving door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT is daarom vooralsnog gericht op “gewone” woningen die wel een label kunnen laten registeren.

Woonwagens zijn veelal niet groter dan 50 m2, de grenzen voor het definitieve energielabel. Als de woonwagen groter is dan deze 50 m2 moet je wél een definitief energielabel aanvragen bij verkoop of verhuur.

Ja, het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht bij oplevering het energielabel te overhandigen aan je als kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Een EPC-berekening van de woning kan niet worden gebruikt als vervanging voor het definitieve energielabel.

Ook appartementen kleiner dan 50 m2 zijn labelplichtig.

Ja, bij de oplevering moet wettelijk gezien een definitief energielabel worden overlegd. Dat het huis al verkocht is, ontslaat je niet van die plicht.

Nee, als je de woning in opdracht bouwt en je opdrachtgever de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, is het aan de opdrachtgever om een energielabel aan te vragen.

Nee, dan is er geen energielabel nodig. Hier is sprake van een akte van verdeling: het toedelen van het aandeel in de woning aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag. Dit geldt niet als een verkooptransactie waarvoor een energielabelplicht geldt.

Als je vanwege een (echt)scheiding volledig eigenaar wordt van de woning, ben je niet verplicht een energielabel te hebben.

Handhaving

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gekregen om toezicht te houden of er op het moment van de overdracht bij elke verkochte woning een energielabel aanwezig was. Het hebben van een energielabel bij overdracht van de woning is namelijk verplicht vanaf 1 januari 2008. Hier wordt door de ILT op gelet. Je loopt het risico om een last onder dwangsom van 170 euro (voor natuurlijke personen) of 340 euro (voor rechtspersonen) te moeten betalen indien je niet aan deze wettelijke plicht voldoet.

Uit de gegevens van de ILT en het Kadaster is gebleken dat je verkochte woning op moment van overdracht (nog) geen definitief energielabel had. Vandaar dat je nu deze attenderingsbrief van de ILT krijgt. Gelukkig kun je de situatie nog herstellen door alsnog een definitief energielabel voor je verkochte woning aan te vragen.

Als je in het verleden al een energielabel had aangevraagd dan kun je op www.zoekuwenergielabel.nl of www.ep-online.nl zien of het energielabel voor je woning al geregistreerd is.

Sommige oud-woningeigenaren willen een energielabel registreren na de ontvangst van de ILT brief maar kunnen hun oude woning niet vinden in de webapplicatie.

Mocht dit het geval zijn stuur dan een melding naar helpdesk@energielabel.nl.

Je kunt via de webtool www.energielabelvoorwoningen.nl alsnog een definitief energielabel aanvragen voor je voormalige woning.

Als je inlogt met je DigiD krijg je een melding, die als volgt luidt:

"Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat er op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen."

Je kunt daarna de aanvraag starten en de benodigde stappen doorlopen. In de webtool staat aangegeven voor welke woningkenmerken je bewijs moet aanleveren. Als je voor bepaalde kenmerken geen bewijs meer hebt, omdat je geen toegang meer hebt tot de woning, kun je het volgende doen:

 • Neem contact op met de nieuwe eigenaar en vraag of hij/zij een foto kan maken van bijvoorbeeld de CV-ketel of het glas. De koper heeft ook baat bij een goed energielabel en zal in de meeste gevallen meewerken.
 • Je kunt er ook voor kiezen de verkoopbrochure te uploaden. Deze brochure moet ondertekend zijn door de makelaar die al dan niet is aangesloten bij een branche-organisatie en de te bewijzen kenmerken moeten duidelijk in de brochure omschreven staan.
 • Kun je ook op deze manier geen bewijsstukken bemachtigen behorend bij uw vorige woning, dan kun je in de webtool ervoor kiezen om de opties aan te vinken die behoren bij de bouwperiode van de woning. In dat geval hoeft er geen bewijs te worden aangeleverd. Let op: het label kan dan wel slechter uitvallen, met name bij de oudere woningen.

Welke datum staat er op het definitieve energielabel van een oud-woningeigenaar?

Als je bij de verkoop van je woning geen energielabel hebt aangevraagd, ontvang je van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een brief om dat alsnog te doen. Om dit mogelijk te maken wordt voor je een koppeling gemaakt met de datum van de transactie van de woning minus 1 dag. Deze datum verschijnt op het definitieve energielabel, dat vanaf dat moment 10 jaar geldig is, en niet de datum van afmelden door de erkend deskundige.

 'Transactiedatum minus 1 dag' is omdat het in theorie mogelijk is dat de nieuwe eigenaar op de dag van aankoop zelf een definitief energielabel laat registreren, dat anders zou kunnen worden overschreven door de aanvraag van de oud-woningeigenaar.

Voorbeeld

Een oud-woningeigenaar heeft zijn woning zonder definitief energielabel verkocht op 2 juli 2015. Op 10 juni 2016 krijgt hij een brief van ILT en vraagt nog dezelfde dag een definitief energielabel aan, dat een erkend deskundige op 11 juni 2016 afmeldt in ep-online. Op het definitieve label staat dan 1 juli 2015 als datum van afmelden. Het label is dan geldig tot 1 juli 2025.

De ILT weet uit gegevens van het Kadaster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de beheerder van de energielabeldatabase) dat er voor je woning geen energielabel is geregistreerd op het moment van verkoop. De ILT stuurt de woningeigenaar, waarvan is vastgesteld dat hij of zij bij verkoop geen definitief energielabel heeft geregistreerd, een attenderingsbrief. Hierin wordt gewezen op de verplichting en wordt verzocht om alsnog een energielabel voor de betreffende woning aan te vragen. Dit kan via www.energielabelvoorwoningen.nl.


Je krijgt hiervoor zes weken de tijd. Blijkt bij controle van de ILT dat er na deze 6 weken niets is gebeurt, dan ontvang je een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft je nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doe je dat niet, dan dien je de dwangsom (van 170 euro voor natuurlijke personen en 340 euro voor rechtspersonen) te betalen. 

Blijkt bij controle van de ILT dat je na 6 weken geen energielabel hebt aangevraagd, dan ontvang je een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft je nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doe je dat niet, dan dien je de dwangsom (van 170 euro voor natuurlijke personen en 340 euro voor rechtspersonen) te betalen.

 

De boete van € 405 voor het ontbreken van een energielabel bij het transactiemoment voor woningen klopt inderdaad niet meer:

 

Boete en handhaving

. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

(https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-woningen)

Je oude woning is inmiddels toegevoegd aan het systeem.

Als je inlogt met je DigiD krijg je een melding, die als volgt luidt:

"Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat er op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen."

Je kunt daarna de aanvraag starten en de benodigde stappen doorlopen. In de webtool staat aangegeven voor welke woningkenmerken je bewijs moet aanleveren. Als je voor bepaalde kenmerken geen bewijs meer hebt, omdat je geen toegang meer hebt tot de woning, kun je het volgende doen:

 • Neem contact op met de nieuwe eigenaar en vraag of hij/zij een foto kan maken van bijvoorbeeld de CV-ketel of het glas. De koper heeft ook baat bij een goed energielabel en zal in de meeste gevallen meewerken.
 • Je kunt er ook voor kiezen de verkoopbrochure te uploaden. Deze brochure mag niet ouder zijn dan 5 jaar, moet ondertekend zijn door de makelaar die is aangesloten bij een branche-organisatie en de te bewijzen kenmerken moeten duidelijk in de brochure omschreven staan.
 • Kun je ook op deze manier geen bewijsstukken bemachtigen behorend bij uw vorige woning, dan kun je in de webtool ervoor kiezen om de opties aan te vinken die behoren bij de bouwperiode van de woning. In dat geval hoeft er geen bewijs te worden aangeleverd. Let op: het label kan dan wel slechter uitvallen, met name bij de oudere woningen.

Kun je nog steeds je woning niet vinden in het systeem, neem dan contact op via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

Als je vermoedt dat je onterecht bent aangeschreven door de ILT, laat dit dan weten via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

Controleer eerst of je inderdaad niet verplicht was om een energielabel aan te vragen.

Om aan te tonen dat je de waarschuwingsbrief voor het energielabel onterecht ontving, kun je het volgende doen:

Stuur een e-mail naar helpdesk@energielabel.nl. Omschrijf kort je situatie en stuur een scan van een document mee waaruit blijkt dat er voor deze woning geen energielabel noodzakelijk is. Je kunt ook de brief over het voornemen tot last onder dwangsom afwachten. Als je niets doet en afwacht, volgt deze na zes weken.

In reactie op dit voornemen kun je je zienswijze kenbaar maken en aantonen dat de woning niet energielabel plichtig is. Stuur bij je zienswijze een bewijsstuk zoals hierboven omschreven mee. Na ontvangst van je bericht toetst de ILT de door jou aangeleverde bewijsstukken. Is de waarschuwingsbrief voor het energielabel inderdaad ten onrechte aan je gestuurd, dan neemt de ILT geen vervolgstappen en ontvang je geen voornemen tot last onder dwangsom.

Het handhavingsproces vergt enige maanden van voorbereiding, waardoor het kan voorkomen dat je alsnog een brief krijgt toegestuurd en je het verplichte energielabel alsnog moet aanvragen.

Dit doe je via www.energielabelvoorwoningen.nl.